Friday, January 27, 2017

Hari ke 13 - Accuracy and fluency

Hari ini adalah hari terakhir bagi minggu pertama dalam kursus ETDC. Pelajaran utama bagi minggu ini adalah pengajaran komunikasi yang berkesan di dalam bahasa Inggeris. Ada satu perkara yang saya baru sedar hasil dari pengajaran minggu ini. Pengajaran komunikasi di dalam bahasa Inggeris sebenarnya menekankan dua elemen penting, 'accuracy' dan 'fluency'. 'Accuracy' adalah keupayaan pelajar berkomunikasi di dalam bahasa inggeris dengan menggunakan tatabahasa yang betul dan tepat. Manakala 'fluency' pula menekankan keupayaan pelajar bercakap di dalam bahasa Inggeris dengan lancar.

Kedua-dua elemen ini sangat penting namun sebagai seorang guru, dia harus mengimbangkan kedua-dua elemen ini agar salah satunya tidak mendominasi satu elemen yang lain. 

Bagaimana satu elemen mendominasi elemen yang lain? Sesetengah pelajar mempunyai penguasaan tatabahasa yang sangat baik tetapi jarang berkomunikasi di dalam bahasa Inggeris menyebabkan mereka gagal berkomunikasi dengan lancar. Bukan kerana mereka kurang berpengalaman tetapi lebih kepada keupayaan pelajar untuk berfikir secara kritikal, analitikal dan sebagainya. Mereka bercakap seperti apa yang di tulis di dalam teks. 

Ada pelbagai kaedah mengatasi masalah ini, tetapi kaedah yang paling banyak dibincangkan adalah konsep pembelajar yang berbentuk provokasi tentang persekitaran mereka. Mudah kata, kita cuba untuk meransang mereka mengkritik persekitran mereka di dalam bahasa Inggeris. Atau, menukar kebiasaan mereka bergosip di dalam bahasa mereka kepada bahasa Inggeris!

Bagi pelajar yang mempunyai keyakinan tinggi, 'fluency' adalah elemen yang ditunjukkan oleh mereka tetapi sebahagian dari mereka mempunyai 'accuracy' yang sangat rendah. Ini sebenarnya bagus! Bak kata guru saya Lynn dan Trudi, "making mistake is a sign of a learning!". Kaedah terbaik adalah memberi ruang seluas-luasnya untuk mereka berkomunikasi dan guru mengambil ruang antaranya untuk membantu membetulkan tatabahasa mereka.

Dari kefahaman ini saya sedar satu perkara yang besar. Selama ini, pengajaran ESP (English for Spesefic Purpose) kepada pelatih Navy lebih kepada berpusatkan guru dan lebih mengutamakan penyampaian pengetahuan berkaitan Navy. Kurang penekanan kepada 'accuracy' dan juga 'fluency'!. In Shaa Allah, dengan ilmu ini saya akan membuat perubahan dalam penyampaian pengajaran di KD PELANDOK nanti.

Hari ini solat jumaat di sebuah rumah yang diubahsuai menjadi masjid di Laverton. Masjid ini dibangunkan oleh komuniti Indonesia yang menetap di sini. Khutbahnya di dalam bahasa Indonesia dan saya dimaklumkan jika ada tetamu yang tidak faham bahasa Indonesia, mereka akan menyampaikannya di dalam bahasa Inggeris. Alhamdulillah, selesai minggu pertama, semoga Allah permudahkan urusan-ku pada minggu-minggu yang mendatang.

No comments: