Sunday, October 02, 2005

Quelle heure est-il?

Pukul berapa sekarang? inilah pelajaran Jumaat lepas. Orang Prancis lebih suka sistem 24 jam. Waktu bagi mereka tidak mempunyai a.m. dan p.m. Bagi mereka ini lebih memudahkan kerana masa siang dan malam mereka tidak tetap. Kadangkala mereka mengalami siang yang panjang dan sebaliknya. Namun begitu, mereka tetap juga menggunakan simtem masa biasa. Teruatama apabila mereka berinteraksi dengan orang luar dari Perancis.

Il est une heure (du matin).
Masa sekarang jam 1.

Il est sept heures et quart.
Masa sekarang jam 7 suku.
Il est sept heures quinze.
Masa sekarang jam 7.15 minit.

Il est dix heures moin le quart.
Masa sekarang jam 10 kurang 45 minit.
Il est neuf heures quarante-cinq.
Masa sekarang jam 9.45 minit.

Il est une heure (de l'apres-midi).
Masa sekarang jam 1 tengahari
Il est est treize.
Masa sekarang jam 1300.

Il est six heures et demie.
Masa sekarang jam 6 setengah.
Il est dix-huit heures trente.
Masa sekarang jam 1800.

Il est onze heures (du soir).
Masa sekarang jam 11 malam.
Il est vingt-trois heures.
Masa sekarang jam 2100.

Pengetahuan tentang nmbor sangat penting kat sini kerana nak sebut masa kita tak boleh mengulang turutan nombor dari 1... kena cekap sebut nombor. Quelle heure est-il? Il est dix-huit heures trente. :)

No comments: