Thursday, February 23, 2017

Hari ke 38 - Mengajar penuntut AMES

Pagi ini adalah MT yang ke 3. Mengajar menggunakan textbook tetapi mengajar penuntut dari AMES. Pelajaran hari ini adalah vocabulary dan juga listening, saya guru yang pertama.

Mereka datang sedikit lewat dan kelas bermula pada jam 0930H. 30 minit lewat, mungkin ada masalah kehadiran dan 19 orang penuntut hadir untuk latihan mengajar kami. Untuk kelas saya, ada 6 orang pelajar, 2 wanita dan 4 lelaki. Kelasa saya mengambil masa 50 minit dan melibat dua bahagian yang besar. Pada asasnya, perjalanan kelas berjalan dengan lancar dan level pelajar yang diperlukan untuk pengajaran juga menepati. Setelah selesai kelas pertama, pelajar berehat selama 15 sebelum mengikuti kelas yang kedua. 

Oleh kerana saya merupakan pelajar pertama, maka menjadi tanggungjawab untuk memastikan makanan tengahari disediakan sebelum kelas kedua habis. Alhamdulillah dengan bantuan coursemate yang terdiri dari 6 wanita dapat menyempurnakan makanan tengahari yang lazat.

No comments: