Tuesday, February 15, 2011

L'alphabet

Huruf dalam bahasa Perancis sama dengan huruf-huruf dalam bahasa Melayu, cuma sebutannya sahaja yang berbeza. Sebelum memahami dengan lebih jelas tentang sebutan perkataan di dalam bahasa Perancis ada baiknya kita fahami bagaimana huruf-huruf dalam bahasa Perancis disebut. Klik video di atas untuk mendengar bunyi huruf-huruf bahasa Perancis.

No comments: