Tuesday, April 28, 2009

Eve of 75

2 comments:

pcuserz said...

"Sedia Berkorban!"

Amir Azmi said...

Kerana Allah untuk agama, bangsa dan negara :)